ابزار های آنلاین

الزام خرید بیمه بدنه برای خودرو های نامتعارف ، لوکس و گرانقیمت

خودروی نا متعارف

مقدمه ای بر خودروی نامتعارف و مسائل مربوط به بیمه آن

امروزه خودروهای مختلفی در خیابان دیده می‌شود. برخی بسیار گران قیمت و لوکس هستند به طوری که به عنوان خودروی نامتعارف از نگاه صنعت بیمه شناخته می‌شوند. قیمت برخی از این خودروها از سرمایه زندگی عده‌ای از افراد جامعه بیشتر است. گاهی اوقات قیمت یک قسمت کوچک از یک خودروی گران قیمت ، برابر با قیمت یک خودروی عادی است. مثلا ممکن است قیمت آینه یک خودروی لوکس برابر با قیمت یک خودروی پراید باشد.

اکنون تصور کنید این خودروی گران قیمت با یک پراید تصادف کند و راننده پراید مقصر باشد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که راننده پراید چگونه باید خسارت این خودروی میلیاردی را پرداخت کند. امروزه تعداد خودروهای لوکس در کشور بسیار زیاد شده است در نتیجه رسیدگی به مسائل مربوط به جبران خسارات آنها در زمان تصادف ضرورت دارد. ما امروز قصد داریم در مورد خودروهای نامتعارف و الزام خرید بیمه بدنه برای آنها با شما صحبت کنیم. پس با با ما همراه باشید.

امروزه بیشتر خودروهای وارداتی به قدری گران قیمت هستند که سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث کفاف جبران خسارت آنها را نمی‌دهد. این در حالی است که از لحاظ قانون نیز بین خودروی متعارف و نامتعارف تبعیض وجود دارد.

خودروها‌ی لوکس و گران قیمت

خودروهای لوکس و گران قیمت وسایل نقلیه شخصی هستند که قیمت آنها از نصف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برای جبران خسارات جانی بیشتر است. در نتیجه اگر ارزش خودرویی از ۳۲۰ میلیون تومان (نصف دیه یک فرد کامل) بیشتر باشد، خودروی مورد نظر گران قیمت و لوکس محسوب می‌شود. معمولا در ایران و درصنعت بیمه ، از خودروی لوکس و گران قیمت با عنوان خودروی نامتعارف یاد می‌شود.

در واقع می‌توان گفت بیشترین خسارتی که صاحب خودرو نامتعارف در زمان تصادف می‌تواند از فرد مقصر دریافت کند، ۳۲۰ میلیون تومان است. دقت کنید این مبلغ مربوط به سال ۱۴۰۰ است. چون هر سال ممکن است به دلیل تورم مبلغ دیه افزایش یابد.

پس حتی اگر خسارت وارد شده به خودروی گران‎ قیمت بیشتر از ۳۲۰ میلیون تومان باشد، بیمه شخص ثالث فرد مقصر، حداکثر تا ۳۲۰ میلیون تومان را پرداخت می‌کند. این در حالی است که طبق قانون فرد مقصر هیچ اجباری بر پرداخت مابقی خسارت ندارد. و زیان دیده نمی تواند از مقصر حادثه جهت دریافت خسارت بیشتر شکایت نماید.

قانون علاوه بر اینکه منافع شرکت بیمه را در نظر گرفته به فکر فرد مقصر حادثه با توان مالی کم نیز بوده است. در واقع بر اساس قانونی که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده، در صورت بروز تصادف بین یک خودروی عادی با یک خودروی لوکس، در صورت مقصر شناخته شدن راننده خودروی عادی، وی مجبور به پرداخت کل خسارت طرف مقابل نیست. بلکه تنها موظف است تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان را پرداخت کند. باید دید در این میان تکلیف صاحب خودروی لوکس چه می‌شود.

تعریف خودروی نامتعارف بر اساس قانون

بر اساس تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری، گران‌ترین خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن برابر با نصف سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برای جبران خسارات جانی است. قیمت خودرو نیز بر اساس نظر کارشناسان رسمی ‌دادگستری و افرادی که می‌توانند خسارات را ارزیابی کنند تعیین می‌شود. از طرفی سقف تعهدات مالی برابر با نصف دیه یک فرد کامل است که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.

پس مبنای محاسبه خسارت خودروی گران قیمت که نصف دیه یک فرد کامل است برای تعیین متعارف یا نامتعارف بودن خودروها نیز به کار می‌رود. در واقع نصف دیه یک فرد کامل از نظر قانون با قیمت گران‌ترین خودروی متعارف برابری خواهد کرد.

با توجه به این قانون هر خودرویی که قیمت آن بیش از قیمت گران‌ترین خودروی متعارف باشد، به عنوان خودروی نامتعارف شناخته می‌شود. مثلا برای سال ۱۴۰۰، هر خودرویی که قیمتی بیش از ۳۲۰ میلیون تومان داشته باشد نامتعارف به شمار می‌رود. بر اساس تبصره 3 این ماده قانونی، بیشترین میزان خسارت مالی ناشی از حادثه رانندگی برابر با قیمت گران‌ترین خودروی متعارف است. مبلغی که باید توسط بیمه شخص ثالث فرد مقصر حادثه یا از جیب وی جبران شود.

در واقع بیشترین خسارتی که فرد مقصر موظف است به صاحب خودروی گران قیمت بپردازد هیچ ربطی به قیمت کلی خودروی لوکس ندارد و تنها با توجه به قانونی که در این زمنیه وضع شده تعیین می‌شود. حال اگر میزان خسارت بیش از این مبلغ باشد مابقی خسارت باید توسط صاحب خودروی لوکس پرداخت شود. البته اگر فرد دارای بیمه بدنه باشد لازم نیست خسارت را از جیب پرداخت کند. در اینجاست که ضرورت خرید بیمه بدنه برای خوردوی نامتعارف مشخص می‌شود. چون بیمه شخص ثالث فرد مقابل کل خسارت را متقبل نخواهد شد.

دلایل خرید بیمه بدنه برای خودروی لوکس و گران قیمت

هر تصادف دو حالت دارد. یا اینکه شما مقصر هستید یا طرف مقابل. حال اگر طرف مقابل مقصر باشد بیمه شخص ثالث وی باید خسارت شما را پرداخت کند. البته در صورتیکه وی نخواهد این مبلغ را از جیب بپردازد و از بیمه استفاده کند تا همواره شامل تخفیف عدم استفاده شود.

معمولا این تصمیم زمانیکه خسارت کم باشد گرفته می‌شود. حال فرض کنید خسارت وارده بسیار زیاد است. در این حالت طبق قانون بیمه فرد مقصر چه از طریق بیمه شخص ثالث و چه از طریق حساب شخصی خود مجبور به پرداخت کل خسارت شما نیست بلکه تنها به اندازه قیمت گران‌ترین خودروی متعارف که برابر با نصف دیه یک فرد بالغ است به شما خسارت پرداخت می‌کند. در حالی که ممکن است خسارت وارده بسیار بیشتر از اینها باشد.

Unusual car

در اینجاست که خرید بیمه بدنه برای خودروی نامتعارف اهمیت پیدا می‌کند. حال فرض کنید شما مقصر تصادف هستید. در این صورت علاوه بر اینکه باید خسارت فرد مقابل را بپردازید بایستی خسارت وارده به خودروی خود را نیز پرداخت کنید. در این حالت با بیمه شخص ثالث می‌توانید خسارت فرد مقابل را پرداخت کنید اما برای جبران خسارت به خودروی خود باید از بیمه بدنه استفاده نمایید.

حال فرض کنید خودروی لوکس شما به سرقت برود یا دچار یک حادثه طبیعی مانند آتش‌سوزی شود یا به هر طریق دیگری صدمه ببیند یا یک تصادف رخ داده و شما به هر دلیلی نمی‌توانید مقصر را بیابید. در تمام این موارد بیمه بدنه می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای جبران خسارت وارده به خودروی گران قیمت شما باشد.

سقف تعهدات بیمه بدنه در پرداخت خسارت خودروی نامتعارف

مزیتی که بیمه بدنه نسبت به بیمه شخص ثالث در زمان دریافت خسارت برای خوردوی نامتعارف دارد این است که معیار پرداخت خسارت ارزش خودروی بیمه شده است. در این حالت شرکت بیمه خسارت وارده را بر حسب قیمت خودروی بیمه شده در نظر می‌گیرد.

بدیهی است که هر چه قیمت خودروی شما بیشتر باشد بایستی مبلغ بیشتری بابت حق بیمه بدنه آن پرداخت کنید. هر چند اجباری برای تعیین یک مبلغ مشخص وجود ندارد و این شما هستید که مبلغ را تعیین کرده و در زمان رخداد حادثه به همان میزان از طرف شرکت بیمه حمایت مالی می‌شوید.

البته حتی اگر ارزش خودرو در زمان حادثه نسبت به قیمتی که در بیمه نامه برای آن درج شده افزایش یافته باشد، پرداخت خسارت همچنان بر حسب قیمت درج شده در بیمه نامه محاسبه می‌شود. مگر اینکه از الحاقیه افزایش سرمایه بیمه بدنه استفاده کنید.

راهنمای دریافت خسارت خودروی نامتعارف از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه

در صورت بروز حادثه تصادف اگر فرد مقابل مقصر باشد می‌تواند خسارت را از جیب یا از بیمه شخص ثالث خود پرداخت کند. در این صورت صاحب خودروی نامتعارف که اکنون زیاندیده محسوب می‌شود باید برای تعیین میزان خسارت به پایگاهی که مامور نیروی انتظامی‌در زمان رخداد حادثه و حضور در محل تعیین می‌کند مراجعه کند. پس از تعیین میزان خسارت، زیاندیده باید فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی را پر کرده و به شرکت بیمه مراجعه کند و بعد از کارشناسی‌های مورد نیاز خسارت خود را دریافت نماید.

راهنمای دریافت خسارت خودرو‌ی لوکس و گران قیمت از محل بیمه بدنه

در صورتی که به هر دلیلی بخواهید از بیمه بدنه استفاده کنید ابتدا باید در زمان بروز حادثه با مامور نیروی انتظامی ‌تماس بگیرید تا کروکی حادثه را برای شما ترسیم کند. سپس باید حداکثر تا ۵ روز بعد از رخداد حادثه به شرکت بیمه مراجعه کنید.

بعد از تشکیل پرونده باید خودروی خود را به تعمیرگاه مجاز یا پارکینگ شرکت بیمه انتقال دهید. در این مرحله خودرو شما توسط کارشناس بیمه بررسی و خسارت وارده ارزیابی می‌شود. سپس تعمیر خودرو صورت می‌گیرد. در ادامه بعد از تایید سلامت خودرو توسط کارشناس بیمه، چک خسارت از طرف شرکت بیمه به شما پرداخت می‌شود.

سفارش بیمه بدنه از مداوی

ما در مداوی پس از بررسی نیاز و خواسته شما مشتری گرامی، بهترین بیمه بدنه را از میان شرکت‌های بیمه‌ای انتخاب نموده و پس از کارشناسی اتومبیل شما در محل، اقدام به صدور و ارسال رایگان بیمه بدنه می‌نماییم و در زمان خسارت با دریافت مدارک مربوطه اقدام به پیگیری و پرداخت خسارت شما در سریع‌ترین زمان ممکن می‌کنیم .ما در مداوی با توجه به مشغله‌های مشتریان خود، بهترین بیمه نامه را براساس طرح‌های موجود در بازار بیمه‌ای، براساس شرایط و نیاز مشتری ارائه می‌دهیم.

kiarash ghasemi

‫6 نظر

 • مسعود گفت:

  سلام
  در پرداخت بیمه بدنه سقف پرداختی وجود داره

  • میلاد محمدی گفت:

   با سلام خدمات شما
   سقف پرداختی در بیمه بدنه در بخش های مختلف متفاوت است . اگر خسارت به بدنه خودرو وارد شود ، خسارت بر اساس قیمت بیمه شده خودرو با کسر فرانشیز براساس دلیل و نوع خسارت پرداخت می گردد ( البته به شرطی که خودرو به قیمت روز بیمه شده باشد در غیر این صورت براساس ماده ده قانون بیمه خسارت پرداخت می شود ) در مورد خسارت به قطعات هم ، اگر خسارت به لاستیک و یا باطری که مصرفی باشند وارد گردد بعد از کسر 50 درصد اصطحلاک و فرانیشیز خسارت پرداخت می گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می تونید با ما تماس بگیرید.

 • محسن حیدری گفت:

  سلام در تصادف با خودروی نا متعارف اختلاف قیمت بین سقف تعهد مالی بیمه ی شخص ثالت مقصر با خودروی متناظر برعهده ی کیست؟
  آیا بیمه ی بدنه ی زیاندیده موظف به پرداخت فوق الذکر است یا خیر؟؟

  • میلاد محمدی گفت:

   در صورتی که تعهد مالی بیمه نامه راننده مقصر کمتر از خسارتی باشد که در تعهد وی( تعهدی که توسط فرمول زیر به دست می آید) می باشد .می بایست الباقی این خسارت شخصا توسط وی پرداخت شود. که در برخی از شرکت های بیمه ای ، در صورتی که زیان دیده دارای بیمه بدنه معتبر باشد . این خسارت توسط شرکت بیمه گر به زیان دیده پرداخت شده و توسط این مرکز از مقصر حادثه ریکاوری می شود . لازم به ذکر است زیان دیده حق رضایت به مقصر حادثه و استفاده از بیمه بدنه خود را ندارد .
   برای مشخص شدن خسارت وارده به خودروی نام متعارف شما می توانید از فرمول زیر استفاده کنید
   میزان تعهد راننده مقصر = (میزان خسارت مالی وارد شده به خودروی نامتعارف × قیمت روز گرانترین خودروی متعارف) ÷ قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده

 • امان گفت:

  سلام
  ایا خودروی تویوتا هایلوکس ۲۰۱۴ دوکابین خودروی لوکس و نامتعارف محسوب میشه
  ممنون میشم جواب بدید

  • میلاد محمدی گفت:

   سلام وقت بخیر . بله جز خودرو های نامتعارف حساب می شود . و به طور کلی خودرو هایی که قیمت انها بیش از نصف دیه روز می باشد نامتعارف می باشند

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *