ابزار های آنلاین

بیمه های سازمانی

 

سازمان ها ، واحد های صنعتی ، اداری و تجاری بسته به نوع فعالیت خود ، شرایط محیطی و داخلی ، نیازمند بیمه نامه های گوناگونی جهت انتقال ریسک به شرکت بیمه می باشند که نیازمند بررسی کامل و دقیق شرایط سازمان و ارائه خدمات شخصی سازی شده می باشد .

با توجه به تنوع بالای خدمات شرکت های بیمه ای و همچنین وجود قوانین و مقررات متفاوت داخلی هر شرکت ، وجود یک مشاور بیمه ای با اشراف کامل به این شرایط و شناخت ریسک های موجود واحد های سازمانی امریست ضروری و اجتناب ناپذیر.

هر ساله واحد های سازمانی بسیاری دچار زیان های مالی متفاوتی در سازمان خود می شوند که به دلیل انتخاب نادرست شرکت بیمه و یا پوشش های بیمه ای نامناسب می باشد.

مُداوی به عنوان یک مشاور در کنار شما خواهد بود تا براساس شرایط نیاز و شرایط خاص شما ، پکیج هایی را ارائه نماید که رضایت حداکثری شما را در زمان وقوع حادثه به همراه داشته باشد.

شما می توانید با تکمیل فرم ثبت سفارش ما ، از مشاوره کارشناسان ما برخوردار گردید.