ابزار های آنلاین

بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک

بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان

مقدمه بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک

تقاضای بیمه در بازار بیمه‌ای ایران، بیشتر در حالت بالقوه باقی‌مانده و به حالت بالفعل خود نرسیده است. در حال حاضر نیز اغلب افرادی که به شعب و دفاتر بیمه مراجعه می‌کنند، نیازهای بیمه‌ای خود را از قبل شناخته و برای رفع این نیازها، اقدام به خرید بیمه مشخص کرده‌اند. بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک، یکی از انواع بیمه‌های تکمیل‌کننده بوده که در ادامه بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. بیمه عدم النفع از آن دسته بیمه‌هایی است که اغلب افراد به آن آشنایی نداشته و از شرایط و موارد تحت پوشش بیمه اطلاعی ندارند.

بیمه عدم النفع چیست؟

بیمه عدم الفنع از انواع پوشش‌های بیمه‌ای است که توسط شرکت‌های بیمه‌ای و باتوجه به نکات و شرایط مشخص و دقیق کارشناسی شده، ارائه می‌گردد. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، بهبود، کیفیت و سادگی خدمات و تولید، اهمیت زیادی داشته و می‌توان از بروز خطرات و گستردگی آن در روند پیش آمده، جلوگیری نمود. در واقع در دنیای امروز خطرات ناشی از پیشرفت تکنولوژی قابل انکار نیستند.

عدم النفع ، مدت زمانی است که بیمه گذار در آن تاریخ مشخص منفعتی از محل کسب و کار خود و یا موضوع مورد بیمه کسب نکرده است .

موضوع بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک

بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک، نوعی بیمه حادثه است که ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود. این بیمه بدان معنی است که چنانچه حادثه‌ای برای راننده یا مالک پیش بیاید و وی دیگر قادر به تأمین مخارج روزانه خود از طریق وسیله بیمه شده، نباشد، پس از احراز وقوع حادثه توسط کارشناس بیمه و گزارشات مقامات انتظامی و دیگر مراکز نظیر مراکز درمانی، طبق شرایط درج شده در بیمه‌نامه، جبران خسارت مربوط به عدم فعالیت وی که باعث قطع درآمد وی شده است از این محل طبق شرایط قرارداد جبران خواهد شد . در این نوع بیمه مسئولیت عدم النفع باید به این نکته نیز توجه داشت که خسارت وارد شده می‌تواند به وسیله نقلیه و یا حتی خود شخص وارد شد. بدین صورت که حادثه موجب صدمه به راننده شده و گاهاً به نقص عضو، از کار افتادگی و فوت او منجر گردد.

مخاطبان بیمه عدم النفع رانندگان

در بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک، مخاطبان به طور واضح مشخص شده‌اند. رانندگان و مالکان وسایل نقلیه، علاوه بر بیمه بدنه، شخص ثالث و غیره، این نوع بیمه را نیز برای وسیله نقلیه خود تهیه کرده و در صورت وقوع هرگونه حادثه، تا سقف تعیین شده در بیمه‌نامه از جبران خسارت و درآمد آن استفاده نمایند.

همچنین بیمه عدم النفع نیز برای سایر بخش های صنعتی هم ارائه شده است مخاطبان بیمه عدم النفع می‌توانند تمامی صاحبان مشاغل باشند. به طوریکه صاحبان مراکز تولیدی با استفاده از این بیمه، در هنگام توقف تولید و بر اساس شرایط درج شده در بیمه‌نامه، قادر به استفاده از درآمد آن بوده و از این طریق تا زمان ادامه فعالیت واحدی تولید، گذران زندگی خواهند کرد.

شروط بیمه‌نامه عدم النفع رانندگان و مالک

 1. کلمه حادثه که در تعریف بیمه عدم النفع رانندگان و مالک آمده است، هرگونه تصادف، سقوط، آتش‌سوزی و انفجار وسیله نقلیه را شامل می‌شود.
 2. پوشش عدم النفع به معنی جبران خسارت روزانه بیمه‌گذار است. در واقع جبران خسارت‌هایی که در نتیجه حوادث تعریف شده در بند یک، به وجود آمده‌اند.
 3. خسارت‌های بدنی که برای شخص مالک و راننده وسیله نقلیه در نتیجه حادثه به وجود می‌آید، تنها در صورت نقص عضو، از کارافتادگی و فوت بیمه‌گذار قابل جبران خواهد بود.
 4. برای پرداخت خسارت، گزارشات مقامات ذی‌صلاح مانند گزارشات نیروی انتظامی و یا مراکز درمانی، مبنی بر وقوع حادثه، خسارت‌های وارده و مصدومیت، از الزامات بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک است.
 5. در صورت بروز حادثه برای بیمه‌گذار (راننده یا مالک)، مدت استراحت استعلاجی طبق نظر مراکز درمانی مشخص و پزشک معتمد تعیین خواهد شد.
 6. مدت زمان لازم برای انجام تعمیرات وسیله نقلیه در تعمیرگاه نیز توسط کارشناس بیمه‌گر مشخص می‌شود.
 7. تعهد بیمه‌گر از مجموع جبران درآمد روزانه، نقص عضو و فوت برای هر رانند از حداکثر تعهدات وی برای جبران خسارت کلی فوت و نقص عضو، بیشتر نخواهد شد.
 8. در هر سال بیمه‌گر تنها دو مورد حادثه را پشتیبانی می‌کند.

استثنائات در بخش بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک

همانطور که بند یک شروط بیمه عدم النفع رانندگان و مالک گفته شد، کلمه حادثه تنها موارد مشخصی از خطرات و حوادث را شامل می‌شود. در این بیمه‌نامه خطراتی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، تحت پوشش قرار نمی‌گیرند، البته باید توجه داشت که برای پوشش این خطرات نیز می‌توان توافق‌نامه‌ای بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار امضا گردد؛

 1. خسارت‌های ناشی از انفجارات هسته‌ای، به طور مستقیم و غیرمستقیم
 2. خسارت‌های ناشی از انواع حوادث طبیع نظیر، زلزله، سیل، و آتشفشان در بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک جایی ندارد.
 3. خسارت‌های ناشی از جنگ، اعتصابات، شورش و یا تهاجم گروه‌های مختلف
 4. تمامی خسارت‌هایی که در بیمه بدنه خودرو، بیمه مسئولیت مدنی مالکان وسایل نقلیه موتوری و همچنین بیمه سرنشین، تحت پوشش قرار می‌گیرد، در این نوع بیمه لحاظ نمی‌شود، مگر فوت و نقص عضو راننده.
 5. پرداخت هرگونه هزینه پزشکی مربوط به درمان صدمات وارده از حادثه
 6. جبران خسارت فوت و نقص عضو نیز در صورتی که به دلایل زیر اتفاق افتاده باشد، از تعهدات بیمه‌گر خارج بوده و قابل جبران نیست؛
 7. فوت و یا نقص عضو به دلیل حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و اسیدی. البته در صورتی که وسیله نقلیه بیمه شده مخصوص حمل چنین موادی باشد، جبران خسارت بیمه عدم النفع انجام می‌شود.
 8. حادثه در مسابقات اتومبیل‌رانی و یا آزمایش سرعت برای راننده و مالک پیش آمده باشد.
 9. خسارت‌هایی که به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار، راننده و یا ذی‌نفع انجام بگیرند، جبران خسارت نخواهند شد.
 10. در صورتی که مالک یا راننده در حین گریز از مقامات انتظامی دچار حادثه، فوت و نقص عضو شود، جبران خسارت برای وی انجام نمی‌شود مگر گریز از متصرفین غیرقانونی باشد.
 11. اگر راننده، مالک و یا بیمه‌گذار در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه بوده و یا گواهینامه وی باطل، اتمام اعتبار شده باشد، نیازی به انجام تعهدات بیمه‌گر نیست.
 12. بر طبق گزارشات مقامات ذی‌صلاح اگر بروز حادثه به علت مصرف مشروبات الکی و یا استعمال مواد مخدر توسط راننده به وجود بیاید، بیمه‌گر جبران خسارت را انجام نمی‌دهد.
 13. حوادثی که بر اثر بکسل کردن اتومبیل دیگر به وجود می‌آیند، جبران خسارت نمی‌شوند مگر اینکه خودور بکسل‌کننده مخصوص و مجاز به این کار باشد.
 14. حوادث در اثر برهم زدن نظم اجتماعی و اصول اخلاقی با وسیله نقلیه، به وجود آمده باشند در بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک جبران خسارت نمی‌شود.

شرایط فسخ قرارداد بیمه عدم النفع رانندگان

در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌توانند قرارداد بیمه عدم النفع رانندگان را فسخ نمایند؛

1. فسخ از طرف بیمه‌گر

 • اگر بیمه‌گذار حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند، بیمه‌گر قادر به فسخ قرارداد خواهد بود.
 • در هنگام تشدید خطر اگر توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار امضا نشده باشد، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را لغو کند.
 • در صورتی بیمه‌گذار مطالبی را سهواً و یا عمداً بیان نکند و یا خلاف واقع سخن بگوید و این مطالب در ارزیابی حادثه و خطر موثر باشد، بیمه‌گر می‌تواند بدون هیچ بازپرداختی قرارداد بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک را لغو کند.

2. فسخ از طرف بیمه‌گذار

 • در هنگامی خطر موضوع بیمه، کاهش یافته و بیمه‌گر تخفیفی برای این موضوع قائل نشود، بیمه‌گذار می‌تواند فسخ قرارداد انجام دهد.
 • در صورت توقف فعالیت بیمه‌گر، فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گذار امکان‌پذیر است.
 • باید توجه داشت اگر بیمه‌گذار به غیر از موارد گفته شده، به دلایل دیگری، مایل به فسخ قرارداد بیمه خود باشد، بیمه‌گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را محاسبه کرده و بقیه مبلغ را به بیمه‌گذار برمی‌گرداند.

سفارش بیمه عدم النفع از مداوی

مداوی پس از بررسی نیاز و خواسته شما مشتری گرامی، بهترین بیمه مسئولیت عدم النفع رانندگان و مالک را از میان شرکت های بیمه ای انتخاب نموده و پس از انجام اقدامات اولیه، اقدام به صدور و ارسال رایگان بیمه عدم النفع رانندگان و مالک می‌نماییم و در زمان خسارت با دریافت مدارک مربوطه اقدام به پیگیری و پرداخت خسارت شما در سریعترین زمان می‌نماییم. ما در مداوی با در نظر گرفتن مشغله های مشتریان خود، بهترین بیمه نامه را براساس طرح های موجود در بازار بیمه ای، براساس شرایط و نیاز مشتری ارائه می‌نماییم.

kiarash ghasemi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *