حمایت

مراحل دریافت خسارت

اگر به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد مراجعه کردید لازم است مدارک درمانی خود را در سامانه درمان موبایل بیمه ایران و یا سامانه بیمه شدگان کمک رسان وارد نمایید.

ثبت پرونده های درمانی در سیستم

ثبت پرونده درمانی در پنل شرکت بیمه

تحویل اسناد درمانی به بیمه

تحویل اسناد درمانی به شرکت بیمه

دریافت خسارت بیمه درمان

دریافت خسارت

یکی از نقاط قوت مجموعه مُداوی ، اشراف کامل کارشناسان این مجموعه به اطلاعات ، قوانین ، شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها و شرکت های بیمه ای می باشد به طوری که با بررسی دقیق اطلاعات ما ، مقایسه کاملی از شرایط شرکت های بیمه ای برای ما ارائه نمودند تا شرکت ما بتواند به راحتی از بین گزینه های موجود بهترین طرح را انتخاب نماید. ما در قرارداد خود به کمک مُداوی برای اولین بار توانستیم کلیه خدمات دریافتی خود از شرکت بیمه را شخصی سازی نماییم.

مدارک مورد نیاز خسارت درمان
ویزیت
فیش پرداختی یا دستور پزشک همراه با مبلغ پرداخت شده
دارو
دستور پزشک(درصورت وجود) ، فیش پرداختی ممهور به مهر داروخانه
آزمایشگاه
دستورپزشک(درصورت وجود)،جواب آزمایش،فیش پرداختی
عکس برداری
دستورپزشک(درصورت وجود)،جواب عکس،فیش پرداختی
دندانپزشکی
عکس قبل ، فیش و دستور پزشک ، عکس بعد یا تاییدیه پزشک معتمد
فیزیوتراپی
دستور پزشک ، فیش پرداختی با ذکر تعداد جلسات و هزینه هر جلسه
افزایش سرعت پرداخت خسارت
با رعایت نکات زیر ، خسارت شما با سرعت بیشتری پیگیری و پرداخت میگردد
با ارائه مدارک درمانی خود به صورت کامل طبق دستور العمل های اعلام شده و به صورت تفکیک شده برای هر فرد بیمار و برای هر اقدام به همراه درج اطلاعات بیمار یا بیماران از قبیل کد ملی و تلفن همراه سرعت پرداخت خسارت در هر یک از شرکت های بیمه افزایش می یابد.